Реклама

Рекламата винаги присъства, въпреки че хората може да не са наясно с нея. В съвременния свят рекламата използва всяка възможна медия, за да прокара посланието си. Тя прави това чрез телевизия, печат (вестници, списания и т.н.), радио, преса, интернет, директни продажби, пощенски услуги, състезания, спонсорство, плакати, дрехи, събития, цветове, звуци, визуални изображения и дори хора (препоръки).

Ние изготвяме дизайн на визии за дигитална реклама, социални мрежи, презентации, инфографики и печатни материали: визитки, винили, билборди, каталози, брошури, флаери, плакати, офис материали.