Творческа концепция

Творческата концепция е всеобхватна „Голяма идея“, която привлича интереса на публиката, влияе върху емоционалната им реакция и ги вдъхновява да предприемат действия. Това е обединяваща тема, която може да се използва във всички съобщения на кампанията, призиви за действие, комуникационни канали и аудитории. Обикновено креативната концепция е въплътена в заглавие, слоган и ключова визуалност. Успешните творчески концепции са отличителни, запомнящи се, обединяващи и уместни.