Графичен Дизайн

Графичният дизайн се определя като изкуството и практиката на планиране и проектиране на идеи и преживявания с визуално и текстово съдържание. С други думи, графичният дизайн комуникира определени идеи или послания по визуален начин. Тези изображения могат да бъдат толкова прости, колкото фирменото лого, или толкова сложни, колкото оформленията на страници в уебсайт.

Графичният дизайн взема графични и текстови елементи и ги прилага в множество типове носители. Помага на производителя да се свърже с потребителя. Той предава посланието на проекта, събитието, кампанията или продукта.

Графичният дизайн може да се използва от компании за популяризиране и продажба на продукти чрез реклама, от уебсайтове за предаване на сложна информация по смилаем начин чрез инфографика или от бизнеса за разработване на идентичност чрез брандиране, наред с други неща.